Çözelti Hazırlanması

Çözelti Hazırlanması   01. Çözücü Olarak Asitlerin Kullanılması

01.01. Derişik Asitler ve Özellikleri

01.02. Derişik Asit Çözeltilerden, Değişik Yoğunlukta veya Yüzdelerde Seyreltik Asit Çözeltilerinin  Hesaplanması

      01.02.01. Yoğunluğu d=1,52 g/ml Olan Sülfürik Asidin Hazırlanması

      01.02.02. %25’lik Sülfürik Asit (H2SO4) Çözeltisinin Hazırlanması

02. Ayarlı (Standart) Çözeltilerin Hazırlanması ve Ayarlanması

   02.01. Yöntemin Prensibi

  02.02. Ayarlama (Standartlaştırma)

  02.03. 0,1 N Sodyum Hidroksit (NaOH) Çözeltisinin Hazırlanması

      02.03.01.  0,1 N NaOH Çözeltisinin Ayarlanması

    02.03.02. NaOH Çözeltisinin Derişiminin Hesaplanması

   02.04. 0,1 N Hidroklorik Asit Çözeltisinin (HCl)  Hazırlanması

     02.04.01. 0,1 N HCl Asit Çözeltisinin Ayarlanması

     02.04.02. HCl Asit Çözeltisinin Derişiminin Hesaplanması

  02.05. 0,1 N Gümüş Nitrat (AgNO3) Çözeltisinin Hazırlanması

  02.06. 0,1 N Potasyum Tiyosiyanat (KSCN) Çözeltisinin Hazırlanması  

     02.06.01. KSCN Çözeltisinin Ayarlanması

     02.06.02. KSCN’ nin Derişiminin Hesaplanması

  02.07. 0,05 N Potasyum Hidroksit (KOH) Çözeltisinin Hazırlanması

     02.07.01. KOH Çözeltisinin Ayarlanması

     02.07.02. KOH Çözeltisinin Derişiminin Hesaplanması

   02.08. 0,1N Sodyum Tiyosülfat (Na2S2O3.5H2O) Çözeltisinin Hazırlanması

       02.08.01 0,1 N Sodyum Tiyosülfat (Na2S2O3.5H2O) Çözeltisinin Ayarlanması

       02.08.02. Sodyum tiyosülfat Çözeltisinin Derişiminin Hesaplanması

   02.09. 0.1 N Permanganat  (KMnO4) Çözeltisinin Hazırlanması
       02.09.01. 0.1 N Permanganat  (KMnO4) Çözeltisinin Ayarlanması

       02.09.02. Permanganat  (KMnO4) Çözeltisinin Derişiminin Hesaplanması

03. İndikatör Çözeltilerinin Hazırlanması

   03.01. % 1’lik  Fenolftalein Çözeltisinin Hazırlanması

   03.02. % 5’ lik Potasyum Kromat Çözeltisinin Hazırlanması

   03.03. % 0.05’lik Metil Oranj Çözeltisinin Hazırlanması

   03.04. Metilen Kırmızısı-Metilen Mavisi Belirteç Çözeltisinin Hazırlanması

   03.05. Bromtimol Mavisi

   03.06. Timolftalein

   03.07. %1’lik Nişasta Çözeltisinin Hazırlanması

   03.08. Amonyum Demir-3-Sülfat Çözeltisinin Hazırlanması

04. Yüzdeli Çözeltilerin ve Bazı Spesifik Çözeltilerin Hazırlanması

   04.01. Nötralize Edilmiş % 67’lik Etil Alkol Çözeltisi

   04.02. Nötralize Edilmiş %97’lik Etanol ve Dietil Eter Karışım (1/1)

   04.03. Nötralize Edilmiş Dietil Eter

   04.04. Etanollü Potasyum Hidroksit Çözeltisi (KOH)

   04.05. Benzen - Alkol Fenolftalein Çözeltisi

   04.06. Hacimce % 8’lik Alkollü Potasyum Hidroksit (KOH) Çözeltisi (w/v)

   04.07. Ağırlıkça %33’lük NaOH Çözeltisinin Hazırlanması (w/w)

   04.08. 0,1 N İyot çözeltisinin Hazırlanması

 

 

01.   Çözücü Olarak Asitlerin Kullanılması

  

01.01. Derişik Asitler ve Özellikleri

 

 

Asidin Adı

Yüzdesi

Yoğunluğu

g/ml

Yaklaşık Normalitesi

(N)

Yaklaşık Molaritesi

(M)

Derişik hidroklorik asit (HCl) (Merck 1.00317)

38

1,1885

12,40

12,40

Derişik nitrik asit (HNO3) (Merck 1.00456)

72

1,4218

16,20

16,20

Derişik sülfürik asit (H2SO4) (Merck 1.00731)

95

1,8337

35,50

17,76

Perklorik Asit (HCIO4) (Merck 1.00519)

70

1,6640

11,60

11,60

Asetik Asit (CH3COOH) (Merck 1.00063)

99

1,0524

17,45

17,45

Fosforik Asit (H3PO4) (Merck 1.00563)

85

1,6890

44,00

14,67

 

 

Molarite ile normalite arasında  N= Mx TD ilişkisi vardır.

 

TD (Tesir değerliği) = Asidik çözeltinin ortama verdiği H+ sayısı, bazik çözeltilerin ortama verdiği OH- sayısı ve tuzların alıp verdiği elektron sayısı o maddenin tesir değerliliğini belirtmektedir.

 

H2SO4  için tesir değerliliği 2 dir . Sülfürik asit 2 protonunu (H+ ) verebilir.

HCl  için tesir değerliliği 1’dir . Hidroklorik asit 1 protonunu (H+) verebilir.

H3PO4  için tesir değerliliği 3’dir . Fosforik asit 3 protonunu (H+) verebilir.

NaOH için tesir değerliliği 1 ‘dir. Sodyum hidroksit 1 tane OH- iyonunu verebilir.

 

 

01. 02. Derişik Asit Çözeltilerden, Değişik Yoğunlukta veya Yüzdelerde Seyreltik Asit Çözeltilerinin Hesaplanması

 

Değişik yoğunlukta ve yüzdelerde seyreltik asit çözeltileri hazırlamak için öncelikle kullanılacak olan derişik asit çözeltisinin şişe  üzerindeki etiket bilgileri alınır (yoğunluk, molekül ağırlığı, ağırlık yüzdesi). Daha sonra aşağıdaki tablodan hazırlanılması istenen asidin yoğunluk ve ağırlık yüzdesi değerleri kaydedilir. 

 

Tablo 01. Asitlerin 20°C’daki yoğunlukları ile yüzde ağırlıklarına göre miktarları

 

Ağırlık esasına göre yüzdesi

Yoğunluk

H2SO4

HNO3

CH3COOH

H3PO4

HCl

1

1.0051

1.0036

0.9996

1.0038

1.0032

2

1.0118

1.0091

1.0012

1.0092

1.0082

3

1.0184

1.0146

1.0025

-

-

4

1.0250

1.0201

1.0040

1.0200

1.0181

5

1.0307

1.0256

1.0055

-

-

6

1.0385

1.0312

1.0069

1.0309

1.0279

7

1.0453

1.0369

1.0083

-

-

8

1.0522

1.0427

1.0097

1.0420

1.0376

9

1.0591

1.0485

1.0111

-

-

10

1.0661

1.0543

1.0125

1.0532

1.0474

11

1.0731

1.0602

1.0139

-

-

12

1.0802

1.0661

1.0154

1.0647

1.0574

13

1.0874

1.0721

Yorum Yaz
Arkadaşların Burada !
Arkadaşların Burada !